Two White Iris

2018, 24"x18", oil on canvas, $1700